europska-unija-zajedno-do-fondova-eu                            operativni-program-konkurentnosti-i-kohezije                         europski-strukturni-i-investicijski-fondovi       untitled-1


Naziv projekta:
„Proširenjem i diversifikacijom proizvodnih kapaciteta do konkurentnijeg poslovanja poduzeća Kircek d.o.o.“

 

Korisnik: Kircek d.o.o. za preradu drva, trgovinu i poslovne usluge

 

Kratki opis projekta:

Projekt „Proširenjem i diversifikacijom proizvodnih kapaciteta do konkurentnijeg poslovanja poduzeća Kircek d.o.o.“ odobren je u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost, Investicijskom prioritetu 3d Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijske procese te Specifičnom cilju 3d1 Poboljšani rast i razvoj MSP na domaćem i stranim tržištima.

Projektom će se stvoriti osnovni preduvjeti za daljnji razvoj i optimizaciju proizvodnog procesa u poduzeću Kircek d.o.o..

Provedbom projekta tvrtka Kircek d.o.o. će povećati razinu svoje tehnološke spremnosti i produktivnosti ulaganjem u povećanje proizvodnih kapaciteta; dogradnjom sušare i radionice za pregled, sortiranje i pakiranje proizvoda, dobavom opreme za spajanje sušare i novih pogona s postojećom kotlovnicom, postrojenja za sušenja drveta, strojeva za širinsko i dužinsko spajanje ploča te opreme za obradu masivnih ploča i usavršavanjem zaposlenika za rad s novom opremom.  Na taj način će se  unaprijediti proizvodni proces i izravno povećati proizvodni kapaciteti tvrtke Kircek d.o.o. Sve navedeno zajedno će unaprijediti konkurentnost i održivi razvoj tvrtke Kircek d.o.o. na domaćem i međunarodnom tržištu, a samim time doprinijeti konkurentnosti malih i srednjih poduzeća.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj: Pridonijeti razvoju konkurentnosti MSP-a na domaćem i stranim tržištima  kroz ulaganje u proizvodne i ljudske kapacitete

Svrha projekta (specifični cilj): Povećati razinu tehnološke spremnosti i produktivnosti poduzeća Kircek d.o.o. ulaganjem u povećanje proizvodnih kapaciteta i  povećanje razine znanja zaposlenika

Navedeni ciljevi postići će se ostvarenjem sljedećih rezultata:

R.1. Povećani proizvodni kapaciteti poduzeća Kircek d.o.o. dogradnjom sušare i radionice za pregled, sortiranje i pakiranje proizvoda

R.2. Poboljšana tehnološka infrastruktura poduzeća Kircek d.o.o. opremanjem sušare, dobavom linije za širinsko spajanje ploča te opreme za obradu masivnih ploča

R.3. Unaprijeđena razina znanja zaposlenih vezano uz učinkovito korištenje nove opreme

R4. Osigurane adekvatne mjere informiranja i vidljivosti o provedbi projekta sufinanciranoga sredstvima EU

R5. Osigurano adekvatno upravljanje projektnim aktivnostima te verificirani nastali troškovi projekta

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi +  neprihvatljivi troškovi): 10.101.481,23 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 8.029.344,98 HRK

Ukupan korisnički udio u prihvatljivim troškovima: 4.378.378,49 HRK

Ukupan maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 3.650.966,49 HRK

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Razdoblje provedbe projekta: 22.04.2016.- 22.04.2017.

Kontakt osobe za više informacija:

Kircek d.o.o. za preradu, trgovinu i poslovne usluge

Ivanovo polje 1B

42222 Ljubešćica, Hrvatska

 

Dragutin Gotić, direktor (voditelj projekta)

Broj telefona: +385 42 623 622

Broj telefaksa: +385 42 623 510

E-pošta: dragutin.gotic@kircek.hr

Silvio Gotić, direktor prodaje (financijski stručnjak projekta)

Broj telefona: +385 42 623 837

Broj telefaksa: +385 42 623 510

E-pošta: silvio.gotic@kircek.hr

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost tvrtke Kircek d.o.o..