Nakon prikupljanja potrebnih dozvola, dokumentacije te opsežnih priprema započela je prva faza izgradnje kogeneracijskog postrojenja Kircek Energy d.o.o. za proizvodnju električne energije.

Radovi se odnose na građevinski dio hale te montažu termouljnog kotlovskog postrojenja austrijskog proizvođača opreme Kohlbach. Za izvedbu montaže i nadzor radova zadužena je varaždinska tvrtka Bioenergie d.o.o.

Završetak prve faze planira se u listopadu, nakon čega kreće druga faza u kojoj slijedi montaža trafostanice proizvođača Končar d.o.o., dok će HEP odraditi potrebne radnje za priključak na elektromrežu te instalacija generatora za proizvodnju električne energije proizvođača Turboden iz Italije.

Krajnji i dugoročni cilj ove investicije je proizvodnja toplinske energije za grijanje proizvodnih pogona i sušara Kircek d.o.o te isporuka električne energije u elektroenergetski sustav HEP-a.