NABAVE U SKLOPU PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Broj ugovora: Nije primjenjivo

Naziv projekta: Proširenjem i diversifikacijom proizvodnih kapaciteta do konkurentnijeg poslovanja poduzeća Kircek d.o.o.

OIB korisnika: 58261342396

Naziv korisnika: Kircek d.o.o. za preradu drva, trgovinu i poslovne usluge

Lokacija: Ivanovo polje 1B, 42 222 Ljubešćica

Kontakt telefon: +385 42 492 423

Email: jelena.turk@azra.hr

Vrsta nabave: Radovi

Datum objave: 01.6.2016.

Rok za dostavu ponuda: 21.6.2016.

odluka-o-odabiru_3-16_kircek-doo

Kratki opis nabave: Nabava: Dogradnja sušare za sušenje drva, dogradnja radionice za pregled, sortiranje i pakiranje proizvoda te  spajanje sušare i novih pogona s postojećom kotlovnicom

Dokumentacija:

Obavijest o nabavi: oon_3-16_kircek-doo

Dokumentacija za nadmetanje: dzn_3-16_kircek-doo

Obrasci_3 16_Kircek doo

Dodatak I_3 16_Kircek doo

Dodatak II Kircek d.o.o. troškovnik radova i tehničko projektna dokumentacija:

RADIONICA:

Naslovi_radionica

Uvjeti:

HEP Hrvatske vode

Ministarstvo zdravlja

MUP PU Varaždin

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Arhitektura:

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

2.01

3.01

KIRCEK_radionica_arh i građ

SITUACIJA

Elektrotehnički:

271-2013 KIRCEK_dogradnja glavni

271-2013-KIRCEK-PD-OGP

Fizika:

KIRCEK_fizika

Požar:

KIRCEK_dogradnja radionice_požar

Strojarski:

KIRCEK DOGRADNJA POSLOVNE GRAĐEVINE 2014- LJUBEŠČICA

PRIZEMLJE – toplozračno grijanje – postojeće

PRIZEMLJE – toplozračno grijanje

SHEMA

SITUACIJA – novo

SITUACIJA – popstojeće

SUŠARA:

KIRCEK_ ZNR

Naslovi

Plan 19 – 14 – OGP – kircek

Arhitektura:

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

KIRCEK_sušara_ARH i GRAĐ

Elektrotehnički projekt:

277-2014 ELE KIRCEK_dogradnja sušare_podloge

277-KIRCEK-Sušara dogradnja-OGP

Požar:

KIRCEK_sušara_požar

PRIZEMLJE – požar

SITUACIJA – požar

Strojarski Projekt:

grijanje i ventilacija

KIRCEK SUŠARA LJUBEŠČICA – STROJARSKI

presjek – grijanje i ventilacija

prizemlje

shema

situacija

Troškovnici:

Grupa-1_dogradnja-susare-za-susenje-drva-xls

Grupa 2_Dogradnja radionice za pregled sortiranje i pakiranje proizvoda.xls

Grupa 3_Spajanje susare i novih pogona s postojecom kotlovnicom