H R A S T

Hrast širinski

[Best_Wordpress_Gallery id=”24″ gal_title=”Hrast-sirinski”]

Hrast dužinsko-širinski

[Best_Wordpress_Gallery id=”2″ gal_title=”Hrast-duzinsko-sirinski”]

HRAST – širinski spoj (A/A, A/B, B/B)

HRAST – širinski spoj A/A kvaliteta

 • lamele ukomponirane po strukturi drva (ujednačena struktura drva po cijeloj površini ploče)

 • lamele ukomponirane po boji (ujednačena boja)

 • dozvoljene male, zdrave, neprodiruće kvržice (do 5 mm promjera, 1 kvržica/m2)

 • bez bijelike, pukotina, truleži, crvotočine ili nekih drugih grešaka (prirodnih ili nastalih sušenjem)

 • bez tehničkih grešaka

HRAST – širinski spoj A/B kvaliteta:

A-strana:

 • lamele ukomponirane po strukturi drva (ujednačena struktura drva po cijeloj površini ploče)
 • lamele ukomponirane po boji (ujednačena boja)
 • dozvoljene male, zdrave, neprodiruće kvržice (do 5 mm promjera, 1 kvržica/m2)
 • bez bijelike, pukotina, truleži, crvotočine ili nekih drugih grešaka (prirodnih ili nastalih sušenjem)
 • bez tehničkih grešaka

B-strana:

 • lamele ukomponirane po strukturi drva (ujednačena struktura drva po cijeloj površini ploče)
 • dozvoljena lagana neujednačenost u boji
 • dozvoljene male, zdrave, neprodiruće kvržice (do 5 mm promjera, 3 kvržice/m2)

 • bez bijelike, pukotina, truleži, crvotočine ili nekih drugih grešaka (prirodnih ili nastalih sušenjem)
 • bez tehničkih grešaka

HRAST – širinski spoj B/B kvaliteta:

B-obostrano:

 • lamele ukomponirane po strukturi drva (ujednačena struktura drva po cijeloj površini ploče)

 • dozvoljena lagana neujednačenost u boji

 • dozvoljene male, zdrave, neprodiruće kvržice (do 5 mm promjera, 3 kvržice/m2)

 • bez bijelike, pukotina, truleži, crvotočine ili nekih drugih grešaka (prirodnih ili nastalih sušenjem)

 • bez tehničkih grešaka

HRAST – dužinsko-širinski spoj (A/A, A/B, B/B, B/C)

HRAST – dužinsko-širinski spoj A/A kvaliteta:

 • lamele ukomponirane po strukturi drva (ujednačena struktura drva po cijeloj površini ploče)
 • lamele ukomponirane po boji (ujednačena boja)
 • dozvoljene male, zdrave, neprodiruće kvržice (do 5 mm promjera, 1 kvržica/m2)
 • bez bijelike, pukotina, truleži, crvotočine ili nekih drugih grešaka (prirodnih ili nastalih sušenjem)
 • bez tehničkih grešaka

HRAST – dužinsko-širinski spoj A/B kvaliteta:

A-strana:

 • lamele ukomponirane po strukturi drva (ujednačena struktura drva po cijeloj površini ploče)
 • lamele ukomponirane po boji (ujednačena boja)
 • dozvoljene male, zdrave, neprodiruće kvržice (do 5 mm promjera, 1 kvržica/m2)
 • bez bijelike, pukotina, truleži, crvotočine ili nekih drugih grešaka (prirodnih ili nastalih sušenjem)
 • bez tehničkih grešaka

B-strana:

 • lamele ukomponirane po strukturi drva (ujednačena struktura drva po cijeloj površini ploče)
 • dozvoljena lagana neujednačenost u boji
 • dozvoljene male, zdrave, neprodiruće kvržice (do 5 mm promjera, 3 kvržice/m2)
 • dozvoljeni neprodirući tragovi bijelike (bijelika dozvoljena na 15-20% ukupne površine B-strane ploče) – bez bijelike na rubovima ploče
 • bez pukotina, truleži, crvotočine ili nekih drugih grešaka (prirodnih ili nastalih sušenjem)
 • bez tehničkih grešaka

HRAST – dužinsko-širinski spoj B/B kvaliteta:

 • lamele ukomponirane po strukturi drva (ujednačena struktura drva po cijeloj površini ploče)
 • dozvoljena lagana neujednačenost u boji

 • dozvoljene male, zdrave, neprodiruće kvržice (do 5 mm promjera, 3 kvržice/m2)span>
 • dozvoljeni obostrani tragovi bijelike (bijelika dozvoljena na 15-20% ukupne površine ploče)
 • bez pukotina, truleži, crvotočine ili nekih drugih grešaka (prirodnih ili nastalih sušenjem)
 • bez tehničkih grešaka

HRAST – dužinsko-širinski spoj B/C kvaliteta:

B-strana:

 • lamele ukomponirane po strukturi drva (ujednačena struktura drva po cijeloj površini ploče, dozvoljeni svi tipovi strukture drva)

 • dozvoljena lagana neujednačenost u boji

 • dozvoljene male, zdrave kvržice (do 5 mm promjera, 3 kvržice/m2)

 • dozvoljeni tragovi bijelike (bijelika dozvoljena na 15-20% B-strane ploče)

 • bez pukotina, truleži, crvotočine ili nekih drugih grešaka (prirodnih ili nastalih sušenjem)

 • bez tehničkih grešaka

C-strana:

 • bez zahtjeva oko strukture drva

 • dozvoljena neujednačenost u boji

 • dozvoljene male, zdrave, neprodiruće kvržice (do 5 mm promjera, neograničeno; do 20 mm promjera, 3 kvržice/m2)

 • dozvoljena bijelika u neograničenoj količini

 • bez pukotina, truleži, crvotočine ili nekih drugih grešaka (prirodnih ili nastalih sušenjem)

 • bez tehničkih grešaka