J A V O R

Javor – širinski

[Best_Wordpress_Gallery id=”12″ gal_title=”JAVOR-sirinski”]

Javor – dužinsko-širinski

[Best_Wordpress_Gallery id=”13″ gal_title=”JAVOR-duzinsko-sirinski”]

JAVOR – širinski spoj (A/A, A/B, B/B)

JAVOR – širinski spoj A/A kvaliteta

 • lamele ukomponirane po strukturi drva (ujednačena struktura drva po cijeloj površini ploče)
 • lamele ukomponirane po boji (ujednačena boja)
 • dozvoljene male, zdrave, neprodiruće kvržice (do 5 mm promjera, 1 kvržica/m2)
 • bez kerna, pukotina, truleži, crvotočine ili nekih drugih grešaka (prirodnih ili nastalih sušenjem)
 • bez tehničkih grešaka

JAVOR– širinski spoj A/B kvaliteta:

A-strana:

 • lamele ukomponirane po strukturi drva (ujednačena struktura drva po cijeloj površini ploče)
 • lamele ukomponirane po boji (ujednačena boja)
 • dozvoljene male, zdrave, neprodiruće kvržice (do 5 mm promjera, 1 kvržica/m2)
 • bez kerna, pukotina, truleži, crvotočine ili nekih drugih grešaka (prirodnih ili nastalih sušenjem)
 • bez tehničkih grešaka

B-strana:

 • lamele ukomponirane po strukturi drva (ujednačena struktura drva po cijeloj površini ploče)
 • dozvoljena lagana neujednačenost u boji
 • dozvoljene male, zdrave, neprodiruće kvržice (do 5 mm promjera, 3 kvržice/m2)

 • dozvoljeni neprodirući tragovi kerna (kern dozvoljen na 15-20% ukupne površine B-strane ploče) – bez kerna na rubovima ploče
 • – bez pukotina, truleži, crvotočine ili nekih drugih grešaka (prirodnih ili nastalih sušenjem)
 • bez tehničkih grešaka

JAVOR– širinski spoj B/B kvaliteta:

B-obostrano:

 • lamele ukomponirane po strukturi drva (ujednačena struktura drva po cijeloj površini ploče)
 • dozvoljena lagana neujednačenost u boji
 • dozvoljene male, zdrave, neprodiruće kvržice (do 5 mm promjera, 3 kvržice/m2)

 • dozvoljeni neprodirući tragovi kerna (kern dozvoljen na 15-20% ukupne površine B-strane ploče) – bez kerna na rubovima ploče
 • – bez pukotina, truleži, crvotočine ili nekih drugih grešaka (prirodnih ili nastalih sušenjem)
 • bez tehničkih grešaka

JAVOR – dužinsko-širinski spoj (A/A, A/B, A/C, B/B, B/C)

JAVOR – dužinsko-širinski spoj A/A kvaliteta:

 • lamele ukomponirane po strukturi drva (ujednačena struktura drva po cijeloj površini ploče)
 • lamele ukomponirane po boji (ujednačena boja)
 • dozvoljene male, zdrave, neprodiruće kvržice (do 5 mm promjera, 1 kvržica/m2)
 • bez kerna, pukotina, truleži, crvotočine ili nekih drugih grešaka (prirodnih ili nastalih sušenjem)
 • bez tehničkih grešaka

JAVOR–dužinsko-širinski spoj A/B kvaliteta:

A-strana:

 • lamele ukomponirane po strukturi drva (ujednačena struktura drva po cijeloj površini ploče)
 • lamele ukomponirane po boji (ujednačena boja)
 • dozvoljene male, zdrave, neprodiruće kvržice (do 5 mm promjera, 1 kvržica/m2)
 • bez kerna, pukotina, truleži, crvotočine ili nekih drugih grešaka (prirodnih ili nastalih sušenjem)
 • bez tehničkih grešaka

B-strana:

 • lamele ukomponirane po strukturi drva (ujednačena struktura drva po cijeloj površini ploče)
 • dozvoljena lagana neujednačenost u boji
 • dozvoljene male, zdrave, neprodiruće kvržice (do 5 mm promjera, 3 kvržice/m2)

 • dozvoljeni neprodirući tragovi kerna (kern dozvoljen na 15-20% ukupne površine B-strane ploče) – bez kerna na rubovima ploče
 • – bez pukotina, truleži, crvotočine ili nekih drugih grešaka (prirodnih ili nastalih sušenjem)
 • bez tehničkih grešaka

JAVOR – dužinsko-širinski spoj A/C kvaliteta:

A-strana:

 • lamele ukomponirane po strukturi drva (ujednačena struktura drva po cijeloj površini ploče)
 • lamele ukomponirane po boji (ujednačena boja)
 • dozvoljene male, zdrave, neprodiruće kvržice (do 5 mm promjera, 1 kvržica/m2)
 • bez kerna, pukotina, truleži, crvotočine ili nekih drugih grešaka (prirodnih ili nastalih sušenjem)
 • bez tehničkih grešaka

C-strana:

 • bez zahtjeva oko strukture drva
 • dozvoljena neujednačenost u boji
 • dozvoljene male, zdrave, neprodiruće kvržice (do 5 mm promjera, neograničeno; do 20 mm promjera, 3 kvržice/m2)
 • dozvoljeni kern u neograničenoj količini
 • bez pukotina, truleži, crvotočine ili nekih drugih grešaka (prirodnih ili nastalih sušenjem)
 • bez tehničkih grešaka

JAVOR – dužinsko-širinski spoj B/B kvaliteta:

 • lamele ukomponirane po strukturi drva (ujednačena struktura drva po cijeloj površini ploče)
 • dozvoljena lagana neujednačenost u boji
 • dozvoljene male, zdrave, neprodiruće kvržice (do 5 mm promjera, 3 kvržice/m2)

 • dozvoljeni neprodirući tragovi kerna (kern dozvoljen na 15-20% ukupne površine B-strane ploče) – bez kerna na rubovima ploče
 • – bez pukotina, truleži, crvotočine ili nekih drugih grešaka (prirodnih ili nastalih sušenjem)
 • bez tehničkih grešaka

JAVOR– dužinsko-širinski spoj B/C kvaliteta:

B-strana:

 • lamele ukomponirane po strukturi drva (ujednačena struktura drva po cijeloj površini ploče)
 • dozvoljena lagana neujednačenost u boji
 • dozvoljene male, zdrave, neprodiruće kvržice (do 5 mm promjera, 3 kvržice/m2)

 • dozvoljeni neprodirući tragovi kerna (kern dozvoljen na 15-20% ukupne površine B-strane ploče) – bez kerna na rubovima ploče
 • – bez pukotina, truleži, crvotočine ili nekih drugih grešaka (prirodnih ili nastalih sušenjem)
 • bez tehničkih grešaka

C-strana:

 • bez zahtjeva oko strukture drva
 • dozvoljena neujednačenost u boji
 • dozvoljene male, zdrave, neprodiruće kvržice (do 5 mm promjera, neograničeno; do 20 mm promjera, 3 kvržice/m2)
 • dozvoljeni kern u neograničenoj količini
 • bez pukotina, truleži, crvotočine ili nekih drugih grešaka (prirodnih ili nastalih sušenjem)
 • bez tehničkih grešaka

JAVOR – dužinsko-širinski spoj C/C kvaliteta:

 • bez zahtjeva oko strukture drva
 • dozvoljena neujednačenost u boji
 • dozvoljene male, zdrave, neprodiruće kvržice (do 5 mm promjera, neograničeno; do 20 mm promjera, 3 kvržice/m2)
 • dozvoljeni kern u neograničenoj količini
 • bez pukotina, truleži, crvotočine ili nekih drugih grešaka (prirodnih ili nastalih sušenjem)
 • bez tehničkih grešaka